ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

นายวัชรพงศ์ ลีโทชวลิต
1213/420 ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-530-8053-6 ต่อ 107
โทรสาร : 02-530-8057
อีเมล์ : irplanb@planbmedia.co.th
ฟอร์มติดต่อเรา
ชื่อ - นามสกุล:*
โทรศัพท์:
แฟกซ์:
อีเมล์:* 
ที่อยู่:
รายละเอียด:*

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้