ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: PLANB
ราคาปิด: 5.80
เปลี่ยนแปลง: -0.15
ช่วงราคาระหว่างวัน: 5.80 - 6.00
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 4,533,700
% เปลี่ยนแปลง: -2.52
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 5.40 - 7.20
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ธันวาคม 2561 (16:47)
Chart Type