ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: PLANB
ราคาปิด: 7.00
เปลี่ยนแปลง: +0.05
ช่วงราคาระหว่างวัน: 6.90 - 7.05
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 4,791,900
% เปลี่ยนแปลง: +0.72
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.98 - 7.45
ปรับปรุงเมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2560 (16:35)
Chart Type