ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: PLANB
ราคาปิด: 5.70
เปลี่ยนแปลง: +0.10
ช่วงราคาระหว่างวัน: 5.60 - 5.75
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 7,279,000
% เปลี่ยนแปลง: +1.79
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.14 - 6.70
ปรับปรุงเมื่อ: 23 สิงหาคม 2560 (16:40)
Chart Type