ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: PLANB
ราคาปิด: 6.95
เปลี่ยนแปลง: -0.10
ช่วงราคาระหว่างวัน: 6.90 - 7.15
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 7,381,700
% เปลี่ยนแปลง: -1.42
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 5.40 - 7.45
ปรับปรุงเมื่อ: 19 กันยายน 2561 (11:54)
Chart Type