รางวัล สถาบัน ปี ประเภทสื่อ ผลิตภัณฑ์ เทคนิค
Thailand Sustainability Investment ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2564 - - -
Best Investor Relations Awards ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร 2564 - - -
Outstanding Company Performance Awards ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร 2563 - - -
Outstanding Best CEO Awards ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร 2563 - - -
Outstanding Young Rising Star CEO Awards ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร 2562-2563 - - -
Collective Action against corruption certified แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย 2562 - - -
Top 70 ASEAN CG scorecard The ASEAN Capital Markets Forum 2561 - - -
ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies The ASEAN Capital Markets Forum 2562 - - -
Excellent CG scoring สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2560-2563 - - -
100 Points AGM Checklist สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 2560-2563 - - -
SET 100 index: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2559-2563 - - -
MSCI Index MSCI Thailand Benchmark 2558-2563 - - -
Bronze Prize Asia OOH Awards 2555 Bus – Full Wrap Bose Headphone 2D
Silver Prize transit ads OHM Awards 2554 Bus – Full Wrap Fanta 3D/EI
Silver Prize transit ads OHM Awards 2554 Bus – Full Wrap Hug the World 3D + special technic