ปี 2564

วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เวลา 14:00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
19 พฤศจิกายน 2564
วัน Opportunity day ไตรมาส 3/2564
เวลา 15:15 - 16:00 น.
17 พฤศจิกายน 2564
วัน Analyst Meeting ไตรมาส 3/2564
16 พฤศจิกายน 2564
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2564
11 พฤศจิกายน 2564
วัน Opportunity day ไตรมาส 2/2564
25 สิงหาคม 2564
วัน Analyst Meeting ไตรมาส 2/2564
13 สิงหาคม 2564
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2564
10 สิงหาคม 2564
วัน Opportunity day ไตรมาส 1/2564
20 พฤษภาคม 2564
วัน Analyst Meeting ไตรมาส 1/2564
18 พฤษภาคม 2564
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2564
13 พฤษภาคม 2564
วัน Opportunity day Q4 2020
05 มีนาคม 2564
วัน Analyst Meeting ไตรมาส 4/2563
01 มีนาคม 2564
วันประกาศงบปี 2563
24 กุมภาพันธ์ 2564

ปี 2563

Analyst Meeting Quarter 3/2020
13 พฤศจิกายน 2563
Q3 2020 Financial Results Announcement
11 พฤศจิกายน 2563
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เวลา 14:00 น. ณ ห้องรัชดา บอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กรุงเทพฯ
31 กรกฎาคม 2563
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เวลา 15:00 น. ณ ห้องรัชดา บอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กรุงเทพฯ
9 มกราคม 2563

ปี 2562

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เวลา 14:00 น. ณ ห้องรัชดา บอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กรุงเทพฯ
17 ธันวาคม 2562
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เวลา 14:00 น. ณ ห้องเทพลีลา บอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 47 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กรุงเทพฯ
30 เมษายน 2562

ปี 2560

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560
เวลา 11:20 - 12:35 น. ณ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
13 ธันวาคม 2560
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เวลา 15:00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ
20 เมษายน 2560

ปี 2559

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เวลา 14:00 น. ณ โรงแรม โกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9
21 เมษายน 2559

ปี 2558

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เวลา 14:00 น. ณ เทพลีลาบอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค
20 เมษายน 2558