ชื่อย่อหุ้น: PLANB
ราคาปิด: 8.50
เปลี่ยนแปลง: +0.35
ช่วงราคาระหว่างวัน: 8.25 - 8.55
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 8,296,800
% เปลี่ยนแปลง: +4.29
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.89 - 8.65
ปรับปรุงเมื่อ: 18 มกราคม 2565 (10:32)
Chart Type