วิสัยทัศน์

ยกระดับการสื่อสารของแบรนด์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคทั่วภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

นำเสนอช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีนวัตกรรมเพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมและประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับผู้ที่ได้พบเห็นสื่อ

ค่านิยมองค์กร

เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเชื่อในอันที่จะนำไปสู่การกระทำร่วมกันของคนในองค์กรและแสดงถึงความเป็นตัวตน (DNA) ขององค์กรที่เป็นหลักยึดของการดำเนินธุรกิจ